AKTUALNO

Ravnogorski rječnik
8. listopada, 2014.

Kako je jedan od važnih ciljeva udruge očuvanje baštine prihvatili smo se zahtjevnog posla pripreme za tisak “Ravnogorskog rječnika” autora Zvonimira Erjavca te u ulozi nakladnika priveli projekt do kraja. Ravnogorski rječnik predstavljen je 11. listopada 2014.

Inače. zbog svojih specifičnosti, posjetitelji Ravne Gore, odmah će uočiti posebnosti ravnogorskog govora. Naime, povijesni razvoj Ravne Gore uvjetovao je poseban govor koji ima osobine kajkavskog narječja. To “kajkavsko” narječje moglo bi se nazvati i “kejkavsko” jer se u mjestu više upotrebljava riječ “kej” nego “kaj”.
Tim jedinstvenim dijalektom, koji vuče korijene iz slovenskog narječja, govori se u većem dijelu mjesta. Naime, samo mjesto Ravna Gora dijeli se na Stari Laz, Kosu, Novi Varoš, Stari Varoš, Vrh, Bajt i Sušicu. Sam ravnogorski govor je isto tako podijeljen, pa se tako ne govori svugdje jednako. Na primjer, u Novom Varošu govor se približava štokavskom s ikavskim izgovorom, a u Starom Lazu ima i danas čakavskog izgovora.
Ipak, većinski govor mjesta je na ravnogorskom dijalektu. Prof. dr. Nikola Majnarić, istaknuti filolog (akademik, rođeni Ravnogorac), argumentirano elaborira i zaključuje da je ravnogorski govor jedno od rovtarskih (slovenskih) narječja. Navedenu činjenicu svojim istraživanjem potvrđuje prof. Zvonimir Erjavec što je rezultiralo stvaranjem vrijednog djela – „Ravnogorskog rječnika“.
“Ravnogorski rječnik” koji je Zvonimir Erjavec zajedno sa suradncima izrađivao 11 godina predstavljen je početkom listopada 2014.
Osnovna namjena ovog rječnika je da služi kao priručnik za učenje u nastavi dijalekta, za očuvanje baštine jedinstvenog govora. Također, rječnikom se utvrđuje i način pisanja ravnogorskog dijalekta.
Oko 530 stranica knjige je sam rječnik abecednim redom poredan na 18000 riječi i izvedenica ravnogorskog dijalekta s istoznačnicama na hrvatskom jeziku uz gramatičko i logičko objašnjenje uporabe. Na preostalih 70 stranica autor piše o porijeklu i osobinama dijalekta, pojašnjava njegovu gramatiku, frazeologiju i druge neophodne informacije uz ovako kapitalno djelo.
Rječnik je tiskan u nakladi od 500 komada, nakladnik je Udruga „Plodovi gorja“, a tiskanje su pored Općine Ravna Gora još pomogli i Calligaris d.o.o. Ravna Gora, Ravna d.o.o. Ravna Gora, Gafil d.o.o. Sesvete, Kamen Sirač, Grad Pakrac i Požeško – slavonska županija.

Rječnik se može kupiti u Turističkom uredu u Ravnoj Gori i u sjedištu – info punktu Udruge “Plodovi gorja” na adresi Kosa 5, Ravna Gora po cijeni od 150,00 kuna

Info za narudžbu rječnika:

tel: 051 818 754

mob: 098 260 209

e-mail: plodovi.gorja@gmail.com

Događaji

Nema događanja

Aktualno

Share This