Info točka

Posjetite nas i saznajte više

Kod nas možete kušati domaće likere i dobiti informacije o goranskim proizvođačima autohtonih proizvoda.

Nalazimo se u Ravnoj Gori na adresi Kosa 5 na samom ulazu u mjesto, na povijesnoj Karolinskoj cesti, svega 700 metara od izlaza s autoceste Rijeka – Zagreb i 4 km od Lujzijane.

Posjetite nas i saznajte više o manifestacijama Plodova gorja, o Cesti plodova Gorskog kotara, a rado ćemo vam dati i sve druge turističke informacije o događanjima, zanimljivostima i ponudi Gorskog kotara.

Kako do nas

Share This