AKTUALNO

Prijave na natjecanje za naj salamu “Zlatna kobasa 2024.”
12. siječnja, 2024.

U sklopu 15. Festivala iz bakine škrinjice u Ravnoj Gori će se 23. ožujka 2024. održati 2. Ravnogorska salamijada uz pokroviteljstvo Općine Ravna Gora i Primorsko goranske županije s naglaskom na suhomesnate proizvode odnosno domaće salame s natjecateljskim karakterom.
U natjecanju mogu sudjelovati proizvođači salama (OPG-i, obrti, poduzeća i fizičke osobe), a moguće je prijaviti više proizvoda ako su bitno različiti (upotreba izrazito različitih začina, vrsta mesa, mesa divljači, prisustvo ili odsustvo dimljenja i dr.). U tu svrhu je potrebno popuniti i potpisati prijavnicu i izjavu o ispravnosti proizvoda.
Obrazac prijavnice i izjave može se skinuti niže, na kraju objave.
Uzorke salama je moguće predati osobno ili dostaviti na adresu TIC Ravna Gora, I.G. Kovačića 174 s pratećom prijavnicom i izjavom o ispravnosti.
Predaja salama za natjecanje primat će se do 21. veljače. Potrebno je donijeti/poslati uzorak salame pojedinačne mase najmanje 500 g .
Uzorke će ocjenjivati stručna prosudbena komisija sastavljena od educiranih senzorskih ocjenitelja s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, a proglašenje pobjednika bit će u subotu 23. ožujka 2024.
Na dan manifestacije 23. ožujka uzorke salama degustirati će i ocjenjivati i publika pa će se konačnoj odluci najbolje salame pribrojiti i ocjene posjetitelja.
Natjecatelji će dobiti priznanja za salame svrstane u zlatni, srebrni i brončani razred prema osvojenim bodovima uz naznaku kategorije kojoj salama pripada. Najuspješniji natjecatelji dobivaju novčane nagrade i titule za tri najbolje ocjenjene salame: 1. mjesto pehar Zlatna kobasa + novčana nagrada od 150 EUR, 2. mjesto pehar Srebrna kobasa + novčana nagrada 100 EUR i 3. mjesto pehar Brončana kobasa + novčana nagrada od 50 EUR.

Za sve informacije: TIC Ravna Gora i Udruga Plodovi gorja Gorskog kotara
Kontakt: 098 260 209
e-mail: ravnagora@gorskikotar.hr
www. plodovigorja-gk.hr

susene-kobasice

Obrazac prijave za ocjenjivanje Zlatna kobasa2024
Izjava o ispravnosti mesa

Događaji

srp 2024

Dani lavande u Moravicama – 08.07.2024. - 14.07.2024. @ 16:00 - 21:00
Bobfest - festival bobičastog voća – 20.07.2024. @ 11:00 - 21:00

Aktualno

Share This