AKTUALNO

Goranska Cesta plodova gorja povezuje autohtone proizvođače
8. studenoga, 2013.

Po uzoru na vinske ceste po kojima je poznata Istra, Zagorje i neka druga vinorodna područja Hrvatske Gorski kotar ima Cestu plodova gorja, koja povezuje goranske autohtone proizvođače, a umrežuje ukupno deset točaka s atraktivnom ponudom domaćih proizvoda. Ova originalna goranska cesta nudi mogućnost svakom posjetitelju da samostalno ili u okviru organiziranog posjeta upozna goranske obrtnike i obiteljska gospodarstva koji su uključeni u projekt, a bave se uzgojem i proizvodnjom nekih od plodova gorja. Posjet, naravno, znači i mogućnost kupnje plodova ili voćnih prerađevina nastalih na temelju njihove obrade jer je krajnji cilj ponuditi tipične goranske proizvode
Za realizaciju tog zanimljivog projekta zaslužna je Udruga Plodovi gorja Gorskog kotara, sa sjedištem u Ravnoj Gori i Centar za brdsko planinsku poljoprivredu Primorsko goranske županije, a na goranskoj Cesti plodova gorja su slijedeći proizvođači: Učenička zadruga «Bobovac» OŠ «Fran Krsto Frankopan» u Brodu na Kupi s jabučnim prerađevinama i ukrasnim predmetima od keramike. OPG «Pintar» iz Čabra s prerađevinama od krušaka i jabuka i domaćim kravljim sirevima, a na području Fužina su Obrt «Borovnica» i Obrt «Volta» s prerađevinama od bobičastog voća te OPG «Plesničar» i OPG «Petrovski» s prerađevinama gorske lavande i ljekovitog bilja. U Lokvama vrijedi posjetiti Obrt «Kotač» i Obrt «Wool» koji nude originalna pića od bilja i plodova, a u Skradu na info punktu Pins-a prezentiraju sve ostale male autohtone proizvođače Gorskog kotara. U Ravnoj Gori je Kota d.o.o. koja nudi domaće likere od borovnica i malina, a to je ujedno i glavna info točka Plodova gorja.

Događaji

srp 2024

Dani lavande u Moravicama – 08.07.2024. - 14.07.2024. @ 16:00 - 21:00
Bobfest - festival bobičastog voća – 20.07.2024. @ 11:00 - 21:00

Aktualno

Share This