vijesti

20. Festival komorne glazbe – 1 koncert

10.09.2023

1. koncert – subota, 9. rujna 2023.
Ravna Gora, Dom kulture u 19 sati

Duo Krpan – Majnarić

Anđelko Krpan, violina
Nada Majnarić, klavir

P R O G R A M

Rudolf Matz: Varijacije na temu iz Međimurja

Rudolf Matz: Sonatina
Allegro
Adagio – Allegro vivo

Božidar Kunc: Tri kompozicije op. 4
U svitanju / Andante espressivo e molto tranquillo
Djeca na suncu
Na pučini / Larghissimo

Božidar Kunc: Draga priča

Božidar Kunc: Sonatina
Introduzione quasi una improvisazione
Allegro leggiero

Ferdo Livadić: Tužna Horvatska

Vjekoslav Rosenberg Ružić: Barkarola, op. 68a
Vjekoslav Rosenberg Ružić: Serenada, op. 68b

Miroslav Šlik: Pastorala
Miroslav Šlik: Balada
Miroslav Šlik: Kolo